Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 15 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Evangelie Jij die bent
Na Evangelie Barmhartig de Heer
Voorbeden Wees gezegend heer
Offerande Panis Angelicus
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie Heer onze God barmhartige Vader
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Dankt, dankt nu allen God
Slotlied My God is a good God