Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Tussenzang Jij die bent
Na Evangelie U komt de lof toe
Voorbeden Wees gezegend heer
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Heer onze God barmhartige Vader
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Alles wat over ons geschreven is