Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Evangelie Jij die bent
Na Evangelie U komt de lof toe
Voorbeden Wees gezegend heer
Offerande Panis Angelicus
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Ave Maria (Peter Benoit)
Slotlied Dankt, dankt nu allen God
  My God is a good God