Doel

 

Het Sint-Bavokoor werd in 1968 opgericht door organist
Frans Sorgeloos (1925 - 2009) en is gegroeid uit het toenmalige mannenkoor.

Meerdere dirigenten en organisten volgden elkaar op. Jarenlang was de koorleiding in handen van Joost Geeraert. Na een korte overgangsperiode onder leiding van Françoise Gillis, heeft
Wim Vancauwenberghe eind 2011 het dirigeerstokje overgenomen. Organist Sébastien Nef begeleidt momenteel het koor.

Het Sint-Bavokoor is verbonden aan de Sint-Bavoparochie te Menen-Lauwe en bestond in oorsprong enkel uit volwassenen. Onder impuls van pastores en toenmalig organist Kris Desramault werd er ook een jongerenafdeling opgericht met de naam Jongerenkoor Lauwe, kortweg JoKoLa.

Jongeren en volwassenen treden zowel gezamenlijk als afzonderlijk op. In eerste instantie is het de bedoeling de vieringen in het kader van de parochiewerking op te luisteren. Uiteraard kunnen ook andere vieringen verzorgd worden, en dit ook buiten de parochie.